Στείλτε μας το άρθρο σας και θα αναρτηθεί αυτόματα! Τον τίτλο βάλτε τον στο Subject.

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Στον επενδυτικό νόμο η εκτροφή σαλιγκαριών

Κείμενο πλαισίου το οποίο θα καλύπτει με κατευθύνσεις-οδηγίες όλα τα στάδια από την εγκατάσταση και την εκτροφή σαλιγκαριών, έως την εμπορία και την τελική διάθεση του προϊόντος στην αγορά, ετοιμάζουν οι αρμόδιες γενικές διευθύνσεις Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς αυξάνεται σταθερά το ενδιαφέρον και ιδίως των νέων παραγωγών, για την εκτροφή και παραγωγή σαλιγκαριών.


Όπως επισημαίνει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωσή του, οι άξονες του πλαισίου θα αφορούν:

- Την καταχώρηση των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών σε επίπεδο περιφέρειας και χορήγηση σχετικού αριθμού-κωδικού καταχώρησης.

- Τη θεσμοθέτηση κανόνων τυποποίησης και συσκευασίας του τελικού προϊόντος.

- Τη δυνατότητα αύξησης της προστιθέμενης αξίας του τελικού προϊόντος, μέσω πιστοποίησης για τα σαλιγκάρια και καθορισμού προδιαγραφών όσον αφορά στην εκτροφή τους.

- Τη δυνατότητα ένταξης των εκτροφών σαλιγκαριού στις επιλέξιμες με μίσθωση διαθέσιμες κοινόχρηστες εκτάσεις με σκοπό την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ήδη οι μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών έχουν ενταχθεί ως επιλέξιμη δραστηριότητα:

Στο Μέτρο 112 «Νέοι Αγρότες» και στο 121 «Σχέδια Βελτίωσης» στο (Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013), ενώ η ίδρυση/επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών έχει ενταχθεί ως επιλέξιμη δραστηριότητα και στο Μέτρο 123 Α του ιδίου προγράμματος.

Στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) του υπουργείου Ανάπτυξης.

flashnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: